k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Търси

  • Няма продукти в количката.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА xera21.com УСЛУГИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Хера21 ЕООД , гр. София, ЕИК 206419968,  наричано по-долу   за краткост   ТЪРГОВЕЦ и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „ xera21.com “, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Хера21 ЕООД (Търговеца) и Потребителите.
С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.
Хера21 ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разглеждането на Eлектронният магазин xera21.com е напълно свободно и е достъпно от всяка една държава.

1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Електронния магазин / xera21.com /. Тези условия обвързват всички потребители. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва Eлектронния магазин.

1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на xera21.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца.

1.5. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин. С цел по-лесна и удобна идентификация.

Електронния магазин може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1.6. При регистрация в  Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин. Хера21ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Лична информация за потребителите:
Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес

Информация за юридическо лице:
Наименование на фирмата
Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са крайни, в български лева.

2.2.  Хера21 ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна.

2.3. Хера21 ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с агентите на Електронния магазин на посочените в сайта телефони или чрез услугата за чат в реално време.

2.4. Всички материали публикувани на Електронния магазин попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от Електронния магазин с каквато и да е било обществена или търговска цел, освен след изричното разрешение на управителя на „ Хера 21“ ЕООД

ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

3.2. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.

3.3. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

3.4. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на Електронния магазин.

3.5. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3.6. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
Липса на наличност на поръчаната стока;
Неуспешно плащане от страна на Потребителя;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

4.2. Всички цени са крайни, в български лева.

4.3. „ Хера21“ ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин,

„ Хера21“ ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

4.5. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4.6. Начините на плащане са при получаване на продукта от куриера – наложен платеж, по банков път.

4.7. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.

ДОСТАВКА

5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от куриерска фирма Еконт.

5.2. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер.

5.3. Стандартната доставка е до 7 работни дни, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени.

5.4. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

5.6. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.8. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, той може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ОТКАЗ ОТ СТОКА

6.1. Всеки Потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП  Хера21 ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

6.2. Транспортните и други разходи ще са за сметка на Потребителя.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

7.2. Стоките в Електронния магазин се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

7.3.  Хера21 ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

ЛИЧНИ ДАННИ

8.1.  Хера21 ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Всички предоставени от Потребителите лични данни са защитени и  Хера21 ЕООД гарантира, че няма да бъдат разкривани на трети лица. Изключение правят случаите, когато информация се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни.

8.2. С приемането на Общите условия на Електронния магазин Потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път.

ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

9.2. Търговецът  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.

You don't have permission to register
Количка
X